Ny utbildning i Fordonsteknik i Kalmar

Fordonsutbildning

Ett samarbete mellan Mekka Service, Arbetsförmedlingen och Lernia har resulterat i att en ny utbildning i Fordonsteknik har startat i Kalmar.

Bakgrunden till initiativet är regionens behov av kvalificerad arbetskraft inom fordonsteknik. Det råder en stor brist inom de yrkesområden som utbildningen täcker in. Arbetsförmedlingen bedömer att motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt vara mycket goda.

Utbildningen är en arbetsmarknadsutbildning genom Arbetsförmedlingen som levereras av utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia. Utbildningen genomförs i Mekka Service’s lokaler på Ölandsleden 5 i Kalmar som ligger i anslutning till Bergkvarabuss huvudkontor.

”Vi är givetvis mycket glada att vi kunnat upplåta vår verkstadslokal till den här utbildningen. Mekka Service är en stor organisation med ett tjugotal verkstäder för tunga fordon runt om i södra Sverige och vi har ett ständigt behov av kvalificerad arbetskraft. Vår förhoppning är att vi ska kunna anställa flertalet av de som nu går utbildningen så snart de är färdiga” säger Mats Melander, Servicechef, Mekka Service

”Arbetsförmedlingen arbetar utifrån företagens behov på arbetskraft. Utifrån dessa behov kan vi sedan påtala värdet av att placera arbetsmarknadsutbildningar på vissa strategiska orter i länet. Det är alltså utifrån kunskapen om bristen av arbetskraft och goda kontakter med företag som vi har arbetat fram ett underlag och önskemålet om att placera fordonsutbildningen i Kalmar. Vi vet att det råder stor brist inom de yrkesområden som utbildningen täcker in och ser fram emot ett gott samarbete med företag runtom i södra Kalmar län” säger Sofia Toremalm, Företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen

Givet samhällsläget är utbildning viktigare än någonsin. Det är extra viktigt att vi fångar upp de som hamnat utanför arbetsmarknaden och ser till att människor får den vidareutbildning som behövs för att komma i jobb. Att kunna erbjuda rekryteringsutbildning tillsammans med företag som efterfrågar kompetens är en säker väg till jobb för en person som står utanför arbetsmarknaden och kompetensförsörjning för våra lokala företag. Att vi får en chans att vi får vara med och bidra med detta är vi väldigt glada över” säger Henrik Samuelsson, Utbildningsansvarig, Lernia.

 

Pressinbjudan

Representanter från Mekka Service, Arbetsförmedlingen och Lernia kommer att finnas på plats vid utbildningens lokaler på Ölandsleden 5 tisdagen den 23 mars, mellan kl 13:00 och 15:00. Det kommer då ges möjlighet att intervjua representanterna, se lokalerna och att prata med deltagare i utbildningen samt att ta foton.

På grund av rådande läge gällande smittspridning kommer intervjuer huvudsakligen äga rum utomhus, utanför utbildningslokalen. Visning av utbildningslokalerna kommer att kunna genomföras i mindre grupper med rekommenderade avstånd till varandra med hänsyn till att begränsa smittspridning.

Vägbeskrivning (länk)

 

Fakta om utbildningen

* Utbildningen är en arbetsmarknadsutbildning, för att man ska få gå utbildningen ska man vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. För att kunna komma in på fordonsutbildningen måste man ha B-körkort och goda kunskaper i svenska språket.

* För att säkra kompetensförsörjningen inom detta yrkesområde samverkar Arbetsförmedlingen med flera parter såsom kommuner och företag.

* Informationsblad om utbildningen finns att ladda ned här.

* Mekka Service ingår i koncernen Mekka Traffic Group, där bland annat Bergkvarabuss AB, Traveller Buss AB, m.fl. också ingår.

Presskontakter

Simon Sandberg, Kommunikationsansvarig, Mekka Traffic Group
+46 76 76 29 896, simon.sandberg@bergkvarabuss.se

Katarina Devell, Kommunikationschef, Lernia
+46 76 77 64 101, katarina.devell@lernia.se

Sofia Toremalm, Företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen
+46 10 48 70 442, sofia.toremalm@arbetsformedlingen.se