Fordonsservice

Vi erbjuder kvalitativ fordonsservice och tryggt underhåll för främst nyttofordon. Vi kan även hjälpa till att upprätta serviceprogram och erbjuder serviceavtal.

Mekka Service är auktoriserad EvoBus regiverkstad och är specialiserade på Mercedes- och Setrafordon. Reparationsarbeten och service utförs effektivt med hjälp av arbetsgropar med groplyftar samt med två- eller trepelarlyftar. Dessutom används också i stor utsträckning parallellkopplade hjullyftar. Verkstäderna erbjuder kompletta reparationsmöjligheter, allt från enklare åtgärder till komplicerade motor- & aggregatbyten.