Skadeverkstad

Mekka Service erbjuder kompletta skadeverkstäder med lackering och plåtslageri. Vi kan utföra allt ifrån enklare reparationer till mer komplicerade åtgärder såsom motor- och aggregatbyten. Resurser finns även för axel- och ramriktning.

Vi utför mindre skadereparationer på alla verkstäder. Reparationer för större kollisionsskador och dylikt görs på flera orter. Kontakta din närmsta verkstad för att få veta mer om vilken typ av skadereparationer som är möjliga på din ort.