Om Mekka Service

Mekka Service erbjuder det mesta inom fordonsservice och reparationer av nyttofordon. Vi har verkstäder på ett tjugotal orter runt om i Sverige, som alla genomsyras av av hög kvalitet och ett stort fokus på miljö och hållbarhet. Flera av våra anläggningar har också tvättanläggning, uppställningsplatser och övernattningsrum.